Tips på länkar

Publicerad den 2023-07-29
Violet, Helena E


Cybervärlden är så stor, så stor! Det är så lätt att fastna i bedragarnas nät!

VARNING! ANVÄND INGA LÄNKAR SOM BEDRAGAREN BJUDER PÅ!

Hur ska vi kunna befria oss och hur ska vi kunna stoppa just romansbedrägerierna?

Hur ska vi kunna avslöja bedragaren och övertyga den drabbade att det är LÖGN?

Det första steget till avslöjande: ansiktsigenkänning:

FaceCheck - Reverse Image Search - Face Recognition Search Engine

Yandex, https://yandex.com/images/ 

även Google Bilder kan  vara till hjälp


Även om vi inte uppfattar alla ansträngningar att stoppa, så kan vi finna vägar ut i cybervärlden och finna vägar för att avslöja och informera. Det är vårt viktigste vapen- att stoppa personer från att bli lurade, svikna och bedragna! Här följer ett antal länkar givna av Nationellt bedrägericenter:

https://efccnigeria.org/efcc/

EFCC är en professionell enhet i Nigeria, lägger ut information som kan vara intressant.

 

Några andra länkar som av och till kan ha en del bra info, många länder har något liknande

https://www.actionfraud.police.uk/

https://www.fbi.gov/news,

https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/romance-scams

https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/

US army

https://www.army.mil/socialmedia/scams/

https://www.youtube.com/watch?v=t1maMX0kDeA

https://www.youtube.com/watch?v=U4kCN7TZ6us

Singapore har byggt upp en ny organisation mot bedrägerier

https://www.police.gov.sg/

https://scamalert.sg/

Andra vägar att gå ute på nätet:

Economic and Financial crimes Commission, Nigeria, som undersöker bedrägerier av olika slag,  ...

https://www.romancescams.org/  

 


Det finns många orsaker till att en "FN-anställd" behöver pengar

MEN  DET ÄR INTE SANT! 

Här är en lämk till FNs information:

https://www.un.org/en/sections/about-website/fraud-alert/?fbclid=IwAR1T5jwOG7CxCTdTYmZ-HdyfiQ0uT

 


En översättning av en del av informationen från FN:

FNtar inte ut någon avgift i något skede av sin rekryteringsprocess (ansökan, intervju, behandling, utbildning) eller annan avgift eller begär information om sökandes bankkonton.

För att ansöka om ett jobb, gå till careers.un.org och klicka på Lediga jobb. Se mer om anställningsrelaterat bedrägeri.

FN tar inte ut någon avgift i något skede av sin upphandling (leverantörsregistrering, inlämnande av bud) eller annan avgift. Besök upphandlingsavdelningen för att se de senaste affärsmöjligheterna med FN.

FN begär inte någon information relaterad till bankkonton eller annan privat information.


FN erbjuder inte priser, utmärkelser, medel, certifikat, ATM-kort (ATM), kompensation för internetbedrägerier eller stipendier eller gör lotterier.


FN godkänner inte militära semestrar eller pensioner eller släpper ut paket i utbyte mot en avgift.


Här är en länk från Nationellt Bedrägeri Center som ger lite info om internationella ansträngningar att bekämpa bedrägerierna

https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/Experts-gather-to-tackle-telecom-fraud-and-other-scams Har jag blivit bedragen?

Denna lista är hämtad från U.S Armys hemsida med punkter för att kunna avslöja om du har kontakt med en bedragare.

 

  • Soldater och deras nära och kära debiteras inte pengar så att de kan få ledigt
  • Soldater debiteras inte pengar för säker kommunikation eller ledighet
  • Soldater behöver inte tillåtelse för giftermål
  • Soldater behöver inte betala i förskott för pension
  • Soldater har sjukförsäkring som betalar för deras medicinska kostnader som behandlas på civila vårdinrättningar över hela världen – Familj och vänner behöver inte betala för deras medicinska kostnader
  • Militära flygplan används inte för transport av privatägda fordon
  • Armens kontor hjälper inte soldater att köpa eller sälja saker av något slag
  • Soldater i krigszoner behöver inte allmänhetens hjälp till att ombesörja eller ge mat till deras trupper
  • Utplacerade soldater försöker inte få oansenliga summor med pengar för att ta sig ut ur landet

 

Alla dessa ovanstående punkter är sanna om någon säger något annat försöker denne stjäla pengar från dig.

Om du har kontakt med någon som talat mot dessas ovanstående punkter råder amerikanska armén dig att avbryta all kontakt med den personen.

 

 

 

Källa: U.S Army, https://www.army.mil/faq/#scams