Möten och träffar

Publicerad den 2024-01-12
Styrelsen


Samtalet har en viktig funktion när livet är i gungning!

Då är det mest värdefullt att få mötas i verkligheten! Vi har ett avlångt land som gör att det inte alltid är möjligt. Det är vanligt idag att det förs via Skype, chatt eller mail. Det kan fungera bra och kan erbjuda en viss anonymitet.   

Hoppas att vi ses på en fika och samtal!

 


Styrelsemöten är fortsättningsvis slutna, men vem som helst kan komma med  förslag och idéer, som tas emot via mail. Protokoll lämnas till den som så önskar.

Medlemsmöten är öppna för alla intresserade och sker en gång per kvartal, där man också kan komma med synpunkter och idéer. Möten sker via Skype och om möjligt på plats.  Länken skickas samma dag.

 

Från föreläsningen den 1 maars:

Emma Engdahl, professor i sociologi och Marcus Arvidson, docent i sociologi

från Karlstads Universitet.

De ämnar forska på romansbedrägerier och önskar många historier från drabbade och anhöriga. De vill uppmärksamma just romansbedrägerierna. De vill förstå fenomenet manipulation.

 

Anmäl ditt intresse för att medverka i forskningen till Violet:

Tel: 070-628 628 2 eller mail:violet@stoppa-romansbedragerier.org

 

Årsmöte den 1 mars, 2024. 

Styrelsens ledamöter är följande:

Violet Petersson, ordförande

Judit Labundy, vice ordförande

Elias Brunzell, sekreterare

Jane Hansson, kassör

Hengameh Ehsani

Suppleanter: Anita Nilsson och Sören Lundqvist

Administratörer för FB-gruppen är Violet Petersson, Judith  Labundy

och Lisbeth Jönsson