Interpols och Europols insatser, Aktuell interpellation i Riksdagen , Youtube videos.

Publicerad den 2020-08-31
Violet, Asta och Jane


En Nyhet från 9 december 2020-

Det går att få fast tjuven!!!

när samverkan sker med  Interpol

More than 20,000 arrests in year-long global crackdown on phone and Internet scams (interpol.int)

 

En samlad satsning på de ökande trenderna  inom telefon- och onlinebedrägerier, Operation First Light, fångade upp över 150 miljoner dollar i olagliga medel.

LYON, Frankrike: En årslång undersökning av kriminella nätverk som samordnas av INTERPOL har visat omfattningen av telefon- och onlinebedrägerier världen över. Kodnamnet Operationen First Light, avslutades officiellt i november med följande resultat:

 • 10 380 platser plundrade

 • 21 559 operatörer, bedragare och penningtvättare arresterade

 • 310 bankkonton frysta

• Olagliga medel som fångats in 153 973 709 USD.

• Den senaste satsningen av Operation First Light visade den första samordnade brottsbekämpning med INTERPOL på global nivå för att bekämpa telekombedrägerier, med operationer som ägt rum på alla kontinenter.

Purple Notices

 • Tre månaders satsning (1 september - 30 november 2019) innebar att 35 länder deltog i ett samordnat agerande mot organiserade brottsgrupper som bedriver olika typer av telekommunikations- och socialmanipulations-bedrägerier.

 • Detta följdes av ett år av intensivt informationsutbyte mellan deltagande länder, analys av den underrättelse som förvärvats i operationen för att identifiera misstänkta och fortsätta undersökande ledningar.

• Baserat på de upptäckta brottsliga teknikerna, utfärdade INTERPOL också tre Purple Notices :om telefonbedrägerier, investeringsbedrägerier och bedrägerier som utnyttjade COVID-19-pandemin.

• Purple Notices tillhandahåller information om objekt, enheter och dolda metoder som används av brottslingar

 - information som brottsbekämpande organisationer kan komma åt via INTERPOL: s säkra I-24/7.

 INTERPOL-imitation

• Andra typer av bedrägerier som exponeras i operationen inkluderar e-postkompromiss för affärer, romansbedrägerier och "smishing", där standardmeddelanden (SMS) skickas för att tvinga ett offer att avslöja personlig information som därefter kan användas i bedrägligt syfte.

• I Singapore arresterade polisen en man som uppvisade falska uppgifter från INTERPOL när han följde en äldre kvinna till en bank för uttag. En ytterligare utredning visade att mannen själv var ett offer för bedragare som hade beordrat honom att låtsas vara en kinesisk brottsbekämpningsagent,  försåg honom med falsk identifikation och uppmanade honom att ta den äldre kvinnans medel.

 Ett gränsöverskridande hot

• Resultaten understryker den transnationella karaktären hos många telefon- och onlinebedrägerier, där förövare ofta arbetar från ett annat land eller till och med kontinent än sina offer.

• Utnyttjande av gränslösheten i internet+, respekterar bedragare sällan nationella jurisdiktioner i sina bedrägerier. Pengarna som extraheras från offren kommer sannolikt också att involvera flera länder eftersom brottslingar använder utländska bankkonton eller ”målvakter” för att tvätta sina medel.

 • "Det är viktigt för medlemsländerna att komma ihåg att de inte är ensamma om att bekämpa dessa bedrägerier", säger INTERPOLs generalsekreterare Jürgen Stock.

 • "INTERPOLs globala nätverk finns för att stödja varandra i just denna situation, med snabb delning av polisinformation och underrättelsetjänst, särskilt när det passerar en eller flera jurisdiktioner," tillade generalsekreterare Stock.

 • “COVID-19-pandemin har gjort att telekommunikation och socialmanipulation bedrägerier har ökat. Operation First Light har hittills uppnått anmärkningsvärd framgång under det senaste året.

• framöver kommer en mycket bredare global koalition av brottsbekämpning - underlättad av INTERPOL - att behövas för att bekämpa dessa hot, säger Duan Daqi, chef för INTERPOL National Central Bureau i Peking.

• Den senaste fasen av Operation First Light stöddes av det kinesiska ministeriet för allmän säkerhet.

 


 

3 november, 2020,  har frågorna kring Romansbedrägerierna kommit upp på Riksdagens bordet!

Följ Länken!

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/atgarder-for-att-bekampa-romansbedragerier_H81060


 

 

Youtube videos från Scamhaters United  informerar om hur  det militära i arbetet ifungerar inom den amerikanska armen.

 


 2020 09 12   intervjudes  sergant  Ortiz , som berättar om bedragare och hur livet för en militär är. Personalomsorgen är  utomordentlig. Det behövs inte en krona från någon privat person. Budskapet är: Skicka inga pengar och gör allt för att bekämpa dessa många  osynliga fiender!

https://www.youtube.com/watch?v=B7XRFufC1TI

https://www.facebook.com/SHUisteamwork/videos/3135944889793806/ 


 

 

Den här videon från Scamhaters United  visar hur scammers går tillväga för att "hjälpa dig få tillbaka pengarna som gått förlorade!


När katastrofen är ett faktum, kan det bli ytterligare katastrof! Det kommer erbjudande om att få pengar i väskor eller lådor. Viktiga personer ska åka till Nigeria för att rädda förlusten exempelvis. Här får du lära dig att sanningen är en annan och att organisationer inte jobbar som bedragarna beskriver. De påstår att det måste betalas avgift, ha provision, betala skatter m.m och som "den enda hjälparen i världen" ska betala. Naturlligtvis kommer inte några pengar tillbaka!

https://www.facebook.com/SHUisteamwork/videos/3150730558314527/


 

 

Bedrägerierna är ett internationellt problem, som är svårt att bekämpa MEN  det går, åtminstone att göra något det visar den här filmen från Canada


Här är det samarbaete mellan poliser från Canada och Indien. Canadensiska regeringen har bestämt sig för att bekämpa bedrägerierna och en grupp av poliser kan ägna sig fullt ut med att tillfångata målvakter i Canada och polisen i Indien tar bedragarna!

https://youtu.be/g2QZT89aRCs   

En länk från NBC, Nationellt BedrägeriCenter:

https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/Experts-gather-to-tackle-telecom-fraud-and-other-scams


ÄNTLIGEN!  EUROPOL GÖR INSATSER Nov/Dec 2020

Under cirka tre månader under hösten har polis i flera länder, däribland Sverige, deltagit i en insats ledd av polisorganisationen Europol, med syftet att komma åt penningmålvakter. Dessa utgör ett viktigt led i den internationella organiserade brottsligheten – pengarna som går via målvakterna används ofta för att finansiera grov kriminalitet.

Genom att följa digitala spår har insatsen lyckats identifiera 4 031 penningmålvakter i Europa, varav 238 i Sverige.

 


TV-intervju ,med Christina Herrström om  boken "Ödeläggaren" som bygger på hennes självupplevda erfarenheter.


Christina Herrströmgick förlorde  miljontals kronor innan hon förstod att hon levde med en psykopat. Nu är hon aktuell med boken Ödeläggaren som bygger på hennes självupplevda erfarenheter.  

https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/christina-levde-med-en-bedragare-n%C3%A4r-pappa-dog-fick-han-klorna-i-mig-13291103v