Strategier för att hantera ”katastrofen” ,Checklista, Skuldrådgivning

Publicerad den 2020-07-13
Violet, Jane och Helena E


När man befinner sig i en kris behövs en handlingsplan. Vi beskriver här ett antal steg för att påbörja processen.


 1. Man upptäcker att man blir lurad! Kontakta banken, är transaktionen gjord alldeles nyligen, kanske strax före helg, då kan det finnas möjlighet för banken att återkalla pengarna.
 2. Polisanmäl! Samla ihop din historia och alla transaktioner. Det är ett jobb som är svårt, men så viktigt!
 3. Kontakta Föreningen för stöd och information eller att eventuellt gå med till polisen. Interpol och Europol har ingen operativ verksamhet så dit kan man inte anmäla utan man får anmäla till polismyndigheten i det land man skickat pengar till.
 4. När man inte kan betala tillbaka till långivarna: Kontakta kommunens konsumentrådgivning för hjälp till vidare åtgärder, som att få hjälp i ansökan om skuldsanering eller Konsumenternas bank- och finansbyrå: 0200-22 58 00 9-12 alla helgfria vardagar eller 08-522 789 87
 5. Det behövs krisstöd. Kontakta föreningen för samtalsstöd eller kontakta psykolog/ kurator/brottsofferjour på den egna orten.
 • Polisutredning kommer att ta tid och  även Åklagarmyndigheten, om det går att utreda brott i Sverige. (Här handlar det om fullständigt underlag av vad som förevarit, inget får lämnas åt slumpen!!!)
 1. Åklagarens svar avgör fortsättningen och vilka insatser som skall göras
 2. Åklagaren finner att man skall utreda vidare och om det blir aktuellt att begära utländsk polissamverkan, till exempel Europol / Interpol kan man komma beviljas internationell rättshjälp.
 3. Enligt polisen på Nationellt center har bedrägerioffret rätt att överklaga varje beslut och lämna en önskan om fortsatt utredning då dessa brott sker på ett internationellt plan. Förutsättningen är också att man kan komma med ny eller mer detaljerad information.

 

 Checklista för att skydda sin identitet om man har blivit bedragen:

 • Spärra ditt personnummret hos UC

De flesta kreditföretag samarbetar med varandra så det räcker att spärra hos UC. Med polisanmälan spärras personnummret i 5 år (utan anmälan i 2 veckor).

Logga in på www.minuc.se med mobilt bank ID, klicka sedan på den orangea knappen uppe till höger (där det står ditt namn), gå in på inställningar, klicka sedan på bedrägerispärr.

 • Om bedragaren har ett foto på ditt körkort spärra det hos Transportstyrelsen och be dem skicka hem blankett så att de kan tillverka ett nytt.

                       Du når dem på 0771 - 81 81 81

 • Kontakta banken och be dem skicka meddelande till mottagare banken om att det har blivit en feltransaktion. Om polisanmälan är gjort/ska göras meddela även detta till banken så att de kan fylla i det i sitt meddelande till mottagare banken.
 • Spärra obehörig adressändring hos Skatteverket. När det är spärrat hos dem kan adress endast göras via mobilt bank ID.

https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/sparraobehorigadressandring.4.361dc8c15312eff6fd123f5.html

 • Om det är ekonomiskt möjligt skaffa försäkring för ID-skydd med onlinebevakning för att minska risken att bli ID-kapad.

Med denna tjänst scannar de efter personlig och känslig information som ex. personnummer, mailadress och kreditkortsnummer på internet både det öppna nätet dess även dess dolda delar (darknet och deep web) som inte går att nå med en vanlig web-läsare.

Det finns några olika bolag som har denna tjänst med länkar till deras hemsidor.

Här är några företag listade som har ID-skydds försäkring

https://www.gotaenergi.se/privat/elavtal/fordelsprodukt/id-skydd


Budget- och skuldrådgivning - för dig med skulder

Se Konsumentverkets informationsfilm.


Violet Petersson
Jane Hansson