Goda råd i kris och från "husjuristen" vid Rättsakuten

Publicerad den 2020-05-30
styrelsen


När det avslöjas att man har blivit utsatt för ett bedrägeri  blir det en chock eller kris. Det behövs förståelse för reaktionerna och möjligheten att hantera dem och komma vidare i livet!

Vi människor är en varelse med fysisk, psykisk, social och andlig dimension. Händer något i en dimension påverkas de övriga.

Fysisk-kroppen är en komplicerad konstruktion, som ännu ej är helt utforskad- ett under att den normalt fungerar förträffligt!

Psykisk – Känsloregistret, som vi förhoppningsvis fått lära oss att förstå och ”tygla”- att vi får ett bra EQ  (Emotionell Quality).

Socialt – Vi föds in i relation och behöver leva i en omsorgsfull relation. Fortsättningsvis genom livet söker vi kontakt med andra i olika konstellationer. Ensamhet och isolering är skadligt när den är icke-vald, även ensamheten i tvåsamheten eller att bli utesluten av en grupp.

Andlig – Alla möter förr eller senare de existentiella frågorna: Vem är jag? Varför lever jag? Vart går jag när jag dör? Gud vem ärdu?

Vid kris eller katastrof blir det reaktioner i alla dimensionerna. Varje del i kroppen får påslag av hormoner, (adrenalin, cortisol) för att ge oss kraft att fly eller slåss i fara. Det är normalt att ha osäkerhet och oro inför det okända. Under en längre tids påslag utvecklas oron till rädsla och ångest. Den kommer att ge utslag i kroppen där vi har våra genetiska svagheter.

Sorg, missmod och depression är normala reaktioner på förlust av något slag. Våra nära-kära relationer är de mest viktiga och då också de mest sårbara.

Våra minnen kan vi inte sudda ut - Hjärnan registrerar allt. Men vi har ett förunderligt psykiskt försvar, ex. förträngning och förnekelse av det svåra. Vi kan på så vis stoppa ner det i den undermedvetna ”säcken”. När förutsättningar finns att ta hand om det, kan det också dyka upp för bearbetning, i samtal med någon, som ibland behöver vara av professionell art.

När minnen av sorg och besvikelser ältas utan att komma vidare finns risken att bitterhet och hat tar över och ”växer” sig starkare. Av den anledningen behöver man vara vaksam att ”rötterna” inte får fäste. Hat och bitterhet är för ens inre en förgörande och förtärande kraft. Hemligheter blir också i längden som ”gift” i kroppen.

Bearbetningsfas.

När händelsens chock har lagt sig, när reaktionerna lagt sig något, så kan vägen till bearbetning börja, tillsammans med någon, som lyssnar – få förståelse- att det infinner sig en acceptans för det hända – att försona sig med sig själv eller med andra - se nya möjligheter och konsekvenser och att finna egna möjligheter till antistresshormoner eller ”gladhormoner” (endodorfiner, oxytocin).

De kommer fram när vi ger och får kärlek och omsorg, när vi använder högra hjärnhalvans förmåga: Bildseendet, musik, sång, att utöva olika konstformer i färg och form, i meditation eller bön. Tårar behövs inte för att fukta ögat utan för att ge själen balsam!

Önskas fördjupning eller samtal kontakta mig! Violet

 


Så här kan det bli berättar en av oss:

Man bli lurad att skicka pengar och man tar lån...

Man upptäcker att man blivit lurad och polisanmäler...

Man kan inte betala tillbaka till långivarna...

Man ansöker om skuldsanering och får avslag...

Man får vänta 6 månader innan man kan ansöka igen...

Kravbrev på kravbrev skickas från långivarna....

Sen inkasso, kronofogden, utmätning....

 

Det är så mitt liv ser ut just nu.

Jag ville bara träffa en ny man att dela livet med...

Istället får jag leva med att blivit lurad på kärleken och på pengar.

Så jag kommer att få leva på existensminimum i runt fem år, om /när jag får skuldsanering.

 

Skriver detta för vad som kan hända om man inte tar till sig varningarna!

 

 


 Goda Råd är dyra, men 

Fredrik Jörgensen vill vara vår "Husjurist"! Här är tips från honom!

 https://rattsakuten.se